Jeroen Heitzman Accufonds voor Fietsmaatjes

Er komt een fonds om de vervanging van accu’s te bekostigen voor onze duofietsen. Het fonds krijgt de naam van Jeroen Heitzman, voor wie buren onlangs een crowdfunding actie hielden om een elektrische fiets te kopen. Er werd meer geld opgehaald dan verwacht. In overleg met Fietsmaatjes is ervoor gekozen om met het resterende bedrag het accufonds op te richten.

Op zaterdag 10 juni werd de oprichting van het ‘Jeroen Heitzman accufonds’ bekendgemaakt, toen Jeroen Heitzman bij Gek van Fietsen zijn elektrische fiets feestelijk kreeg aangeboden.

Jeroen is 56 jaar oud en kreeg in december 2021 de diagnose semantische dementie (SD). Dit is een zeldzame vorm van dementie. Het semantisch geheugen is de opslagplaats in je hersenen voor feiten, begrippen en betekenissen. Bij SD-patiënten brokkelen de hersencellen in dit gebied langzaam maar gestaag af. Dit heeft grote invloed op hun functioneren en leidt tot gedragsveranderingen en gezondheidsproblemen. De gemiddelde levensverwachting van SD-patiënten is 7 tot 13 jaar na het vaststellen van de diagnose.

“De leefwereld van mensen zoals Jeroen wordt steeds kleiner, wat begon met zijn arbeidsongeschiktheid. Dit verergert, omdat ze ook erg op zichzelf gericht raken en bijna niet meer open staan voor hun partner en de buitenwereld. In het huidige stadium van zijn ziekte is Jeroen nog wel in staat om zich vrij te bewegen en zelfstandig buiten te zijn. Aangezien hij graag fietst, kwam ik op het idee voor de crowdfunding actie”, vertelt Angélique Bergers, tot enkele maanden geleden een van de buren van de familie Heitzman.

Het streefbedrag van tweeduizend euro werd dankzij donaties van familie, andere buren en vrienden van Jeroen in ruim 24 uur overschreden. Ook Gek van Fietsen deed een bijdrage toen de fiets daar een paar weken geleden werd besteld. “In de weken daarna volgden nog meer donaties”, vertelt Bergers. “Ons idee was aanvankelijk om door te sparen voor een elektrische duofiets, waar Jeroen in de volgende fase van zijn ziekte mee geholpen zou zijn. Die wilden we aanbieden aan Stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn.”

“Dat was een mooi gebaar, alleen hebben we op dit moment ruim voldoende fietsen”, zegt voorzitter Jan te Riele van Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn. “Die gaan gemiddeld zo’n tien jaar mee. Maar de accu’s hebben een levensduur van ongeveer vijf jaar. Binnen een aantal jaar moeten de eerste accu’s worden vervangen. Dat is behoorlijke kostenpost voor onze stichting, omdat de accu’s duur zijn en er op elke fiets twee accu’s zitten. Wij waren al van plan om een accufonds op te richten en dat idee viel bij de familie Heitzman in goede aarde.” In de komende weken wordt het fonds officieel opgericht. Angelique Bergers zal namens de familie een bestuursfunctie in het fonds gaan vervullen. Bergers: “Wij zullen de eerste donatie doen met het extra geld dat we hebben opgehaald. Met het bestuur van het fonds gaan we aan de slag met wervingsacties, om genoeg geld bijeen te brengen zodat de accu’s van de ‘vloot’ aan duofietsen van de Stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn steeds tijdig kunnen worden vervangen. Het is prachtig dat we ook op die manier bij kunnen dragen aan een duurzame toekomst van de Stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn. Dankzij het Jeroen Heitzman Accufonds hoeven we ons ook over de toekomst geen zorgen te maken.”

Kijk voor meer informatie en donaties op www.eenelektrischefietsvoorjeroen.nl.

Beluister ook het radio interview van Angelique Bergers met Studio Alphen over het Jeroen Heitzman Accufonds:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *