Stichtingsinformatie

Statutaire doelstelling

De stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn is op 9 augustus 2019 opgericht. De statutaire doelstelling van de Stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn is:

“Het mogelijk maken dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, samen kunnen fietsen met een fietsmaatje op een duofiets; en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

Strategie

Na uitgebreide voorbereiding is de stichting op 8 augustus 2019 opgericht. De fondsenwerving is zeer voorspoedig verlopen, zodat het officiële startmoment op 29 februari 2020 met 5 duofietsen kon plaatsvinden.

Na dit startmoment hebben we ervaren dat het Fietsmaatjes initiatief veel enthousiasme losmaakt en breed gesteund wordt. Niet alleen in de Alphense gemeenschap, maar ook door het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn.

In de afgelopen jaren zijn we fors gegroeid in aanmeldingen en aantal gemaakte ritten. Inmiddels zijn we actief in alle acht kernen van de gemeente Alphen aan den Rijn, met 24 duofietsen en één rolstoelfiets. Onze achterban telt rond de 1000 vrijwilligers en gasten.

Financiële middelen worden geworven middels subsidie aanvragen, donatie aanvragen bij fondsen en bedrijven, alsook donaties van particulieren en bedrijven die gratis diensten voor de stichting verrichten. De fondsenwerving is een voortdurende activiteit.

In 2023 is de organisatie uitgebreid met een accufonds om in de toekomst de vervanging van de accu’s van de duofietsen te kunnen financieren.

Bestuur en contactgegevens

Het bestuur van Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn bestaat uit de volgende leden:

Beloningsbeleid bestuur

Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De bestuurders en uitvoerenden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen van de stichting zal opgebouwd en gebruikt worden voor de aanschaf, beheer en onderhoud van de duofietsen. Onder beheer van de duofietsen valt de verzekering en het gebruik van een webapplicatie voor het inroosteren van de duofietsen. Daarnaast zal een budget gecreëerd worden voor PR en communicatie. Bij ontbinding van de stichting zal het batig saldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. In het jaarverslag zullen de werkelijke inkomsten worden gepubliceerd.

Statuten en uittreksel van KvK

Deze zijn separaat bij het bestuur op te vragen.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Overige gegevens

ANBI: Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn heeft op 16 augustus 2019 de ANBI status verkregen
KVK: 75564106 
RSIN: 860325064
Bankrekening: NL27 RABO 0345 6046 52
Postadres: Korenmolen 58, 2406 KC Alphen aan den Rijn
Algemeen E-mail adres: info@fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl