Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk deze dan in uw browser.
 
Duofietsen in Coronatijd
16/07/2020
 
 

Beste gasten en vrijwilligers van Fietsmaatjes en belangstellenden,

We zitten inmiddels in de zevende week sinds de coronamaatregelen werden afgekondigd en Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn al haar fietsactiviteiten moest stilleggen. Juist in de afgelopen periode met prachtig voorjaarsweer was dat erg jammer. Inmiddels zijn we aan het nadenken hoe we het fietsen op een duofiets weer zouden kunnen gaan opstarten. Dit doen wij in samenspraak met de landelijke Fietsmaatjes organisatie en uiteraard kijken we ook naar wat andere Fietsmaatjes afdelingen doen, bijvoorbeeld in onze buurgemeenten.

Het is duidelijk dat je op een duofiets onmogelijk anderhalve meter afstand van elkaar kunt houden. Dat betekent onder de huidige regels van de overheid dat gasten en vrijwilligers in principe niet op pad kunnen gaan op één van onze duofietsen. Er zijn echter onder u enkele mensen die als duo (gast en vrijwilliger) samen een huishouden vormen (stellen/echtparen). Omdat voor hen, of beter gezegd, tussen die twee personen, de anderhalve meter regel niet geldt, zijn wij van mening dat deze stellen wel weer kunnen gaan duofietsen. Wij hebben hiervoor een protocol met voorwaarden opgesteld op basis waarvan wij onze duofietsen weer beschikbaar maken. Echter alléén voor die mensen die aan de voorwaarden voldoen. Op dit moment zijn dat dus, zoals gezegd, mensen die met elkaar een huishouden vormen én die beiden al een goedgekeurde gast en vrijwilliger zijn. Het gaat hier om een zeer beperkte groep mensen in ons bestand. Het volledige document met de speciale voorwaarden vindt u hier op onze website.

U kunt dus binnenkort onze duofietsen weer zien fietsen. Dat is fijn voor de mensen die dat volgens onze voorwaarden mogen, maar wellicht zuur als u niet aan die voorwaarden voldoet en ook zo graag weer eens op de duofiets wilt stappen. Uw gezondheid en veiligheid staan bij ons echter voorop en bovendien zijn er nu eenmaal die regels waarop ook gehandhaafd wordt.

Wellicht heeft u in de pers berichten gelezen over Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp, die een oplossing hebben gevonden door het plaatsen van plexiglas tussenschermen op de duofietsen. Hierdoor zitten mensen dus wel naast elkaar maar zou van mogelijke besmetting geen sprake kunnen zijn vanwege de afscherming. Wij volgen de ontwikkeling van deze mogelijkheid en de ervaringen die men hiermee opdoet in Leiden en Leiderdorp op de voet, maar kiezen hier zelf momenteel niet voor.

Vanzelfsprekend houden wij de corona maatregelen en richtlijnen en mogelijke versoepeling hiervan de komende tijd goed in de gaten. Mochten er over hopelijk niet al te lange tijd mogelijkheden zijn om onze fietsactiviteiten voor meer gasten en vrijwilligers open te stellen, dan zullen wij deze zeker onderzoeken en u uiteraard informeren.

Voor nu wensen wij u het allerbeste toe, en zoals onze premier vaak zegt: houd vol!

Met vriendelijke groeten,

Het team van Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn